Hakkında

Bu programın amacı, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılan bilimsel araştırmaların ve geliştirilen yeni teknolojilerin sanayiye daha hızlı ulaşmasını tetiklemek ve sanayinin kalkınma hamleleri için ihtiyacı olan ana konularda uzman araştırmacıları, sistematik bir şekilde yetiştirmektir.